Mapa strony

Turniej piłkarski dla dzieci – rocznik 2005 i 2007

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Celem projektu było upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci poprzez zajęcia gry w piłkę, organizację turniejów oraz wspólnych zabaw i gier.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu zajęć sportowych upowszechniając aktywność fizyczną i polepszając kondycję i ruch dzieci w wieku 9-11 lat. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu przez okres 12 tygodni pod okiem wykwalifikowanego trenera. Co 2 tygodnie odbywały się gry kontrolne, których celem było zwiększenia zaangażowania młodych piłkarzy w zajęcia. Testem sprawdzającym umiejętności jakie zdobyły dzieci, był udział w III Memoriale Piotra Karpiniaka – zmarłym dwa lata temu nauczycielu, trenerze i aktywnym piłkarzu, który był założycielem sekcji piłkarskiej dzieci. Podczas memoriału odbyły się także inne konkursy: „Pokonaj Neuera”, „Turbo kozaczek”, podczas których dzieci miały okazje założyć alkogogle i przekonać się jak zachowuje się człowiek po spożyciu alkoholu.

Rezultaty projektu

  • poprawa stanu zdrowia i aktywności fizycznej dzieci w wieku 9-11 lat
  • wzrost zainteresowania dzieci piłką nożną jako dyscypliną sportową poprzez czynny udział w zajęciach
  • zajęcia sportowe we Wsi Wilczkowo
  • zwiększona aktywność rodzinna poprzez wspólnie spędzony czas
  • stworzenie nowej oferty spędzania aktywnie czasu we wsi Wilczkowo

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są najmłodsi mieszkańcy wsi Wilczkowa, którym brakowało ruchu, aktywności fizycznej, oraz zorganizowanych zajęć, a także ich rodzice, dziadkowie oraz osoby im towarzyszące.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w organizacji projektu byli UKS Junior Świątki, Szkoła Podstawowa Świątki, LZS Sambia Świątki, OSP Świątki, a także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątkach.