Mapa strony

Turniej bilardowy w Sikorach

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zapewnienie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego młodszym i starszym mieszkańcom Sikor oraz odwiedzającym wieś turystom poprzez wspólne działanie, doskonalenie znajomości technik bilardowych w formie zabawy, a także integrację miejscowej społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania w ramach projektu polegały na organizacji cyklu spotkań, podczas których osoby biorące udział w warsztatach miały okazję do nauki zasad gry w bilarda. Projekt „Turniej bilardowy w Sikorach” realizowany był na terenie sołectwa od lipca do listopada 2019 r. w wymiarze 1 spotkania w tygodniu po 2-3 godziny. Warsztaty poprowadzone były przez mistrza gry bilardowej. Celem projektu była nauka przez zabawę. Wykorzystując grę bilardową usprawniamy koncentrację uwagi, doskonalimy zdolność logicznego myślenia oraz integrujemy pokolenia.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu są:
– poprawa i uatrakcyjnienie oferty zagospodarowania czasu wolnego,
– poprawa jakości życia mieszkańców,
– pogłębienie i utrwalenie dialogu społecznego,
– rozwijanie aktywności społeczności lokalnej,
– wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
– integracja mieszkańców,
– zwiększenie atrakcyjności wsi jako miejsca odpoczynku i relaksu dla mieszkańców i turystów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu byli w szczególności mieszkańcy wsi Sikory. Łączna liczba odbiorców wyniosła 100 osób. Realizacja projektu miała na celu propagowanie aktywnych form wypoczynku, pogłębienie relacji społecznych i rozwijanie aktywności.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu była Gmina Czaplinek wraz z Radą Sołecką Sikory.