Mapa strony

Tu i Teraz

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Projekt TU i TERAZ na cel obrał integrację osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi, której efektem było tworzenie wyjątkowych relacji międzyludzkich, zmiana świadomości społeczności lokalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Stowarzyszenie Pomagamy Razem zakasało rękawy do pracy i przygotowało Piknik Integracyjny „Razem”, by móc się lepiej poznać, porozmawiać o naszych problemach. Pozostałe nasze przedsięwzięcia edukacyjno-warsztatowe („Szuka przez duże S”, „Eko-zabawa”, „Gry edukacyjno-stolikowe”, „Ognisko Integracyjne”) pozwoliły „wyzwolić energię społeczną” i pokazać , że z nami nie da się nudzić. Podczas warsztatów doskonaliliśmy sprawność manualną, rozwijaliśmy kreatywność i wyobraźnię. Hitem okazała się produkcja i pieczenie kolorowych podpłomyków. Zabawa z chustą animacyjną, malowanie twarzy, tworzenie ogromnych baniek mydlanych, gry, tworzenie z recyklingu nowej sztuki było naszą alternatywą dla telewizji, laptopa itd. Nie tylko dzieci doskonale się bawiły, dorośli również.

Rezultaty projektu

Projekt „TU i TERAZ” to ponad 15 godzin wspólnie spędzonego czasu, to zakupiony namiot i siedziska dla dzieci. Przede wszystkim to wzrost świadomości społeczności lokalnej, to nowe przyjaźnie, nowe relacje międzyludzkie. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenie i wiedzę. Mieszkańcy zobaczyli, że niepełnosprawności nie trzeba się bać, że wspólnie dużo łatwiej coś zbudować, że czasami nie wiele trzeba by sobie pomóc.

Odbiorcy projektu

Wiodącą grupą odbiorców były dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Była to grupa 30 osób, która regularnie uczestniczyła w projekcie. Do projektu każdorazowo byli zapraszani mieszkańcy Gminy Radwanice, którzy z chęcią uczestniczyli w projekcie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy to przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy, nasi mieszkańcy, którzy angażowali się do pomocy przy organizacji zajęć, pikników.