Mapa strony

Trzymaj formę w każdym wieku

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja społeczności, zaspokojenie potrzeby utrzymania jak najlepszej formy fizycznej osób uczestniczących w projekcie oraz poszerzenia wiadomości z zakresu zdrowego odżywiania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono 52 godziny zajęć pilatesu dla kobiet w wieku od 30 do 70 lat przez okres trzech miesięcy. Po przeprowadzeniu promocji i naboru rozpoczęto zajęcia, które były prowadzone przez instruktora pilates dwa razy w tygodniu w dwóch miejscowościach. W zajęciach uczestniczyło 35 kobiet w wieku 30 do 70 lat. Grupa ćwicząca w Leśnicy składała się średnio z 20 kobiet, a grupa ćwicząca w Stroniu średnio z 15 uczestniczek. Przeprowadzono również spotkane z dietetykiem, podczas którego uczestniczki dowiedziały się sporo na temat zdrowego stylu życia. Na prośbę mieszkańców projekt będzie kontynuowany.

Rezultaty projektu

  • Wydrukowane i rozprowadzone plakaty i ulotki na terenie Gminy Stryszów.
  • Stworzone dwie grupy ćwiczeniowe, tj. grupy 15-stu seniorek oraz 20-stu kobiet czynnych zawodowo.
  • Stworzona 50-cio osobowa grupa uczęszczająca na wykłady dotyczące zdrowego stylu życia oraz przeprowadzony w tym zakresie wywiad.
  • Prowadzone zajęcia pilates w późnych godzinach popołudniowych z myślą o kobietach, które wówczas spokojnie mogły wyjść z domu.
  • Przeprowadzone ankiety w celu zbadania satysfakcji uczestniczek w projekcie.

Odbiorcy projektu

Kobiety aktywne zawodowo oraz seniorzy. Wykłady o zdrowym stylu życia były skierowane do społeczności lokalnej.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie, Szkoła Podstawowa w Stroniu