Mapa strony

W trosce o aktywność seniorów

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Projekt miał za zadanie zwiększenie aktywności seniorów z powiatu sokólskiego i zacieśnienie ich współpracy z samorządami, w celu podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Zorganizowano spotkanie szkoleniowo-informacyjne zarządów kół seniora z przedstawicielami samorządów gminnych. Na spotkaniu omówiono zagadnienia aktywizacji seniorów i ich współdziałania ze środowiskiem w zakresie:
a. wzajemnych kontaktów z samorządami i z ich placówkami kulturalnymi,
b. ustalenia trwałych form spotkań seniorów w gminach i powiecie,
c. zasad funkcjonowania kół zainteresowań, zespołów artystycznych seniorów z wykorzystaniem bazy lokalowej w placówkach samorządowych,
d. rozwijania form pomocy potrzebującym i opuszczonym przez los seniorom,
e. eksponowania dorobku seniorów na wystawach, przeglądach, środkach masowego przekazu.
2. Zorganizowano warsztaty treningowe dla Chóru „Sokólskie Wrzosy”, trwające 5 dni, w których wzięło udział 25 chórzystów seniorów.

Rezultaty projektu

Grupa 50 członków zarządów gminnych i kół z powiatu została przeszkolona, dzięki czemu organizacje seniorów będą mogły zwiększyć swoją aktywność. Spotkania z samorządowcami pozwoliły na podjęcie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Seniorzy mogą nieodpłatnie korzystać z sal, świetlic, innych pomieszczeń i obiektów, będących w administracji i otrzymywać wsparcie finansowe.
Chór Sokólskie Wrzosy ćwicząc na warsztatach w Płaskiej w zaciszu mazurskich jezior i lasów zdecydowanie podniósł swój poziom artystyczny.

Odbiorcy projektu

  • Seniorzy, członkowie zarządów organizacji gminnych i kół seniora uczestniczący w szkoleniu
  • Członkowie Chóru „Sokólskie Wrzosy”
  • Seniorzy zrzeszeni w ZERiI RP z terenu powiatu sokólskiego, jako uczestnicy i odbiorcy imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Związek
  • Społeczność lokalna uczestnicząca w akcjach i imprezach artystycznych organizowanych przez Związek
  • Władze samorządowe

Partnerzy w realizacji projektu

Sokólski Fundusz Lokalny, Starostwo Powiatu Sokólskiego, Urząd Miejski w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce