Mapa strony

Trasa motocyklowa po Gminie Dębica – bezpieczni na drodze

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Inicjatywa polegała na utworzeniu trasy motocyklowej po Gminie Dębica, promującej walory turystyczne miejsca. Promowała bezpieczną jazdę i umiejętność zachowania się w sytuacji trudnej, kolizyjnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Inicjatywa polegała na stworzeniu trasy motocyklowej po Gminie Dębica promującej jej walory turystyczne.
Przeprowadzono działania:

 1. Opracowano mapę trasy motocyklowej po Gminie Dębica z uwzględnieniem jej zasobów turystyczno-krajoznawczych.
 2. Zorganizowano imprezę integracyjną dla środowiska motocyklowego i społeczności lokalnej Gminy Dębica, w trakcie której odbyły się:
  pokazy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pokazy motocyklowe, strażackie, wystawa samochodów i motocykli.
 3. Odbyły się spotkania z młodzieżą promujące bezpieczeństwo na drodze oraz bezpieczną jazdę motocyklem.
 4. Odbyły się spotkania z podróżnikami zwiedzającymi Europę na motocyklu i promującymi aktywne spędzanie wolnego czasu.
 5. Przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci pt.”Bezpieczni na drodze”.

Rezultaty projektu

 • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach wśród młodych adeptów jazdy na motocyklu;
 • edukacja i nauka zasad poruszania się po drogach;
 • propagowanie turystyki motocyklowej;
 • promocja Gminy Dębica, propagowanie ciekawych miejsc;
 • integracja środowiska motocyklowego;
 • współpraca grup społecznych miejscowości Nagawczyna;
 • nauka udzielania pierwszej pomocy;
 • umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, zagrażających życiu (kolizje, wypadki);
 • aktywne zagospodarowanie wolnego czasu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli motocykliści z terenu Gminy Dębica, sympatycy dwóch kółek, lokalna społeczność. Projekt skierowany był zarówno do doświadczonych motocyklistów, jak i do młodych adeptów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, szczególnie do młodzieży. Zwracał uwagę na bezpieczną jazdę, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji trudnej, kolizyjnej.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie MTB, Stowarzyszenie Bike Brothers, Ochotnicza Straż Pożarna w Nagawczynie i Pustkowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Nagawczynie, Ruch Społeczny Razem dla Nagawczyny, Stowarzyszenie Głobikowa, Urząd Gminy w Dębicy, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Ośrodek „Jałowce”, Gród Słowiański w Stobiernej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica