Mapa strony

Od tradycyjnego rzemiosła do nowoczesnych technik artystycznych

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Zdobycie nowych umiejętności z zakresu: wikliniarstwa, ceramiki, techniki pergamano, plastyki sensorycznej. Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
Warsztaty ceramiczne instruktażowe dla nauczycieli i partnerów – wykonywanie elementów użytkowych i ozdób.
Wyjazd do pracowni garncarskiej w Czarnej Wsi Kościelnej na pokaz warsztatu garncarskiego.
Warsztaty wikliniarskie instruktażowe dla nauczycieli i partnerów.
Warsztaty plastyczne z zakresu techniki pergamano – poznanie nowej techniki plastycznej, wykonywanie pocztówek świątecznych tą techniką. Warsztaty z zakresu plastyki sensorycznej.
Podsumowanie projektu – wystawa prac artystycznych.

Rezultaty projektu

Około 100 uczestników brało udział w różnych warsztatach. Uczestnicy warsztatów pielęgnowali dziedzictwo kulturowe i kreowali właściwe postawy społeczne. Umiejętnie gospodarowali czasem wolnym. Nastąpiła integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Podopieczni poznali nowe masy plastyczne, techniki plastyczne – pergamano. U osób z niepełnosprawnościami nastąpiła poprawa więzi społecznych.

Odbiorcy projektu

Zadanie było adresowane do społeczności osób z niepełnosprawnościami, w tym podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. W projekcie wzięły też udział dzieci, młodzież i dorośli ze społeczności lokalnej. Do realizacji projektu zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i dzieci ze Stowarzyszenia „Zielony Zakątek” w Sokółce.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Stowarzyszenie „Zielony Zakątek” w Sokółce.