Mapa strony

Tradycje wczoraj i dziś

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Cel projektu

Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie tradycji i wspólne spędzanie wolnego czasu podczas przygotowywania i uczestniczenia w „Nocy świętojańskiej” i warsztatach.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt został zrealizowany w trzech etapach:

 1. Budowa sceny zewnętrznej z kostki brukowej. Nad sceną powstała drewniana konstrukcja i zadaszenie. Wszystkie prace budowlane wykonano nieodpłatnie w ramach wolontariatu.
 2. Przygotowanie oraz organizacja imprezy plenerowej „Noc świętojańska z tradycją”, w której wzięło udział około 150 osób. Głównym punktem programu było puszczanie wianków na pobliskiej rzece Pisi. Podczas tej imprezy wystąpiły dzieci i młodzież z chóru szkolnego, członkowie zespołu śpiewaczego „Kwiaty polne” oraz miejscowi artyści.
 3. Przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych. Odbyły się dwa trzygodzinne spotkania, które poprowadziła pani Kamila Rychlik. Uczestniczki uczyły się wykonywać biżuterię oraz ozdoby świąteczne z filcu i wełny czesankowej.

Rezultaty projektu

 • powstanie sceny – miejsca, które będzie służyło organizacji imprez i wydarzeń o charakterze lokalnym;
 • szersza integracja lokalnej społeczności poprzez udział w „Nocy świętojańskiej z tradycją” i warsztatach artystycznych – 180 osób;
 • promocja tradycji i muzyki ludowej;
 • promocja lokalnych artystów – 4 os./zespoły;;
 • wzmocnienie więzi społecznych
 • nauka nowych technik rękodzielniczych;
 • włączenie dzieci i młodzieży do działań projektowych pozwoliło na rozwinięcie ich samodzielności i aktywności.

Odbiorcy projektu

Projekt był skierowany do mieszkańców gminy Wodzierady. W zaplanowanych wydarzeniach wzięły udział osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież, ich rodzice i dziadkowie. W „Nocy świętojańskiej z tradycją” uczestniczyło około 150 osób, a w warsztatach artystycznych 31 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Sołectwo Przyrownica
 • Sołectwo Magnusy
 • Lokalni przedsiębiorcy
 • Zespół Szkół w Kwiatkowicach