Mapa strony

Tradycja, integracja i dobra praktyka. Stwórzmy coś, co na długo zostanie w pamięci

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Wzrost umiejętności i wiedzy z zakresu łączenia współczesności z historią i tradycją w grupie młodzieży, która w przyszłości będzie kultywować ją w swoim środowisku lokalnym i rodzinnym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano następujace zadania:

 • warsztaty bibułkarskie;
 • warsztaty wikliniarskie;
 • warsztaty garncarskie;
 • warsztaty kulinarne;
 • prezentacja multimedialna „Moja mała ojczyzna”;
 • „Dzień Tradycji lokalnej”- wystawa prac, które popwstały na warsztatach z rękodzieła ludowego;
 • publikacja przepisów kulinarnych.

Rezultaty projektu

 • 10 uczestników warsztatów bibułkarskich otrzymało zaświadczenia
 • 10 uczestników warsztatów wikliniarskich otrzymało zaświadczenia
 • 10 uczestników warsztatów garncarskich otrzymało zaświadczenia
 • 15 uczestników warsztatów kulinarnych otrzymało zaświadczenia
 • 5 osób otrzymało dyplomy za przygotowanie prezentacji na CD
 • 100 uczestników otrzymało książeczkę z przepisami kulinarnymi
 • 10 bibliotek gimnazjalnych otrzymało CD z prezentacją

Odbiorcy projektu

Odbiorcami oraz uczestnikami projektu była młodzież ZSTiA oraz gimnazjalna. Dominującą grupą odbiorców projektu była młodzież w wieku od 13 – 20 lat. Ogólnie w projekcie wzięło udział 140 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem w realizacji projektu był Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. W ramach współpracy stowarzyszenia ze szkołą wszystkie zajęcia odbywały się w klasopracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt.