Mapa strony

Tradycja dawniej i dziś

Logotyp Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Głównym celem projektu „Tradycja dawniej i dziś” było zadbanie o wspólne dobro jakim jest tradycja i dziedzictwo kulturowe obecnych mieszkańców Budr, mających polskie i ukraińskie korzenie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. podjęte zostały następujące działania:

 1. Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, w których wzięło udział 30 osób. Zwieńczeniem działania była inscenizacja obrzędu dożynkowego podczas dożynek w Budrach oraz przedstawienia bożonarodzeniowe, tradycyjne polskie i ukraińskie, podczas Polsko-Ukraińskiego Spotkania Opłatkowego w Budrach
 2. Warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży i seniorów w postaci cyklicznych spotkań. Degustacja potraw tradycyjnych miała miejsce podczas dożynek w Budrach oraz Polsko-Ukraińskiego Spotkania Opłatkowego w Budrach.
 3. W ramach projektu 30 osób wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Teatru w Olsztynie na sztukę „Sztukmistrz z Lublina”. W ramach wyjazdu uczestnicy mieli okazję obejrzeć teatr „od kuchni”.

Rezultaty projektu

 • 30 osób wzięło udział w warsztatach teatralnych;
 • ponad 100 osób obejrzało inscenizację teatralną opartą na tradycjach polskich i ukraińskich podczas dożynek;
 • ponad 100 osób obejrzało inscenizację teatralną opartą na tradycjach polskich i ukraińskich, dotyczącą tematyki Bożego Narodzenia;
 • ponad 100 osób wzięło udział w podsumowaniu projektu, gdzie miała miejsce degustacja wspólnie sporządzonych wspólnie potraw tradycyjnych;
 • wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i podziękowania.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Gminy Budry, dzieci, młodzież i seniorzy oraz gości spoza gminy i sympatycy.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Urząd Gminy w Budrach
 • Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
 • Biblioteka w Budrach
 • Szkoła Podstawowa w Budrach
 • Stowarzyszenie z Problemem Onkologicznym w Węgorzewie