Mapa strony

„Tomaszów tańczy i śpiewa”

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem projektu było rozwijanie świadomości regionalnej i patriotyzmu lokalnego, a także popularyzacja tańców i śpiewów tradycyjnych wśród społeczności miasta i okolic Tomaszowa Lubelskiego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się cykliczne warsztaty wokalne z zakresu śpiewu białego – tradycyjnej techniki śpiewu w regionie powiatu tomaszowskiego – na przykładzie pieśni pochodzących z tego regionu, odbyły się również warsztaty taneczne z tańca tradycyjnego.
Projekt zakończony został wspólnym koncertem uczestników warsztatów oraz tancerzy i kapeli Zespołu Folklorystycznego „Roztocze”. Na zakończenie projektu odbyła się także potańcówka, dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic Tomaszowa Lubelskiego.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu było zapoznanie około 50 osób z tradycjami okolic Tomaszowa Lubelskiego oraz rozrywka w formie warsztatów, koncertu i potańcówki. Dzięki realizacji projektu wzrosła świadomość regionalna wśród członków naszej społeczności, jak i niewątpliwie rozwinęła się znajomość tradycji.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy miasta i okolic Tomaszowa Lubelskiego, w różnym przedziale wiekowym i różnej płci.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu był Tomaszowski Dom Kultury oraz Urząd Miasta Tomaszów Lubelski.