Mapa strony

To nie tyn!

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Zebranie i udostępnienie archiwalnych materiałów na temat działalności zespołu „Stryszawiacy” i odzyskanie, ocalenie i wypromowanie tradycyjnego zwyczaju „TO NIE TYN!” poprzez przygotowanie spektaklu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Dotarcie do osób związanych z zespołem reg. „Stryszawiacy”, zebranie archiwalnych materiałów i opisów.
 • Zorganizowanie wieczorów wspomnień z byłymi członkami zespołu.
 • Odtworzenie zwyczaju „TO NIE TYN!”, czyli zalotów po stryszawsku.
 • Opracowanie scenariusza tytułowego przedstawienia, wyreżyserowanie go i wystawienie.
 • Przeprowadzenie cyklu warsztatów muzycznych i scenicznych.
 • Przygotowanie scenografii przedstawienia nawiązującej do tradycyjnych „potańcówek” w stodołach.
 • Renowacja i powiększenie archiwalnych fotografii zespołu, przygotowanie wystawy tych fotografii, udostępnienie ich w internecie.
 • Organizacja Spotkania Pokoleń – imprezy integracyjnej dla mieszkańców, podczas której odbyła się premiera przedstawienia, wystawa fotografii, wspólna zabawa przy muzyce i poczęstunku.

Rezultaty projektu

 1. Zebrano bogaty materiał archiwalny w postaci zdjęć, przyśpiewek, opisów zwyczajów i wspomnień.
 2. Zapoznano mieszkańców z częścią lokalnej historii i tradycji, przypomniano osoby zaangażowane kiedyś w życie społeczne regionu, przypomniano stary zwyczaj zalotów („podrywanie”).
 3. Zintegrowała się grupa młodzieży i starszych pokoleń, odkryto możliwości, jakie daje współpraca między pokoleniami i wspólna wymiana doświadczeń.
 4. Pokazanie historii zespołu „Stryszawiacy” i jego wartość dla lokalnej kultury.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była grupa 30 mieszkańców Stryszawy, którzy wzięli udział w działaniach projektowych oraz ok. 100 osób – uczestników Spotkania Pokoleń. Ponadto grupa osób – odbiorców relacji z projektu w internecie i gazecie lokalnej „Kurier Stryszawski”.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Ochotnicza Straż Pożarna – bezpłatne użyczenie sali na warsztaty i Spotkanie Pokoleń.
 • Gmina Stryszawa – bezpłatne użyczenie lokalu, w którym odbywały się wieczory wspomnień i część działań projektowych.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie – pomoc merytoryczna, wsparcie organizacyjne.