Mapa strony

Tłuszczański senior

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Aktywizacja społeczna grupy wiekowej 50+ z terenu gminy Tłuszcz, w tym promowanie rozwoju osobistego, pogłębianie wiedzy ogólnej oraz nauka aktywnego spędzania czasu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 r.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • otwarte wykłady/spotkania;
 • Mikołajkowy marsz nordic-walking;
 • wydanie Biuletynu UTW.

Rezultaty projektu

 • odbyło się 6 spotkań otwartych/wykładów dla mieszkańców gminy;
 • został zorganizowany Mikołajkowy Marsz Nordic-Walking;
 • 40 osób wzięło udział w każdym otwartym spotkaniu/wykładzie;
 • 40 osób wzięło udział w marszu nordic-walking.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu „Tłuszczański senior” były osoby 50+ z terenu gminy Tłuszcz, głównie studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO;
 • lokalna prasa – Express Tłuszcz;
 • Urząd Gminy Tłuszcz.