Mapa strony

Telewizję porzucamy i nad staw zapraszamy

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu jest promocja postaw i aktywności społecznej mieszkańców Machnówka oraz rozwój turystyki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie sprzętu wodnego, w tym: 2 kajaki, 6 sztuk kapoków ochronnych, 4 sztuki wioseł, 1 rower wodny, budynek magazynowy konstrukcji stalowej do przechowywania sprzętu. Ponadto zorganizowano spotkanie integracyjne połączone z zawodami kajakowymi oraz przejazdem rowerem wodnym na czas.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest zakup 2 kpl. kajaków, zakup 1 roweru wodnego, zakup 1 budynku magazynowego na zakupiony sprzęt, druk 100 szt. plakatów. Ponadto nastąpił wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej, poczucia więzi lokalnej społeczności, nastąpiła aktywizacja społeczności lokalnej, zbudowano partnerstwo lokalne, wypromowano pozytywne postawy społeczne oraz wykorzystano potencjał kulturowy i przyrodniczy miejscowości, dzięki temu nastąpił wzrost znaczenia wsi Machnówek.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy Machnówka (około 140 osób), w skład których wchodziły dzieci, młodzież, ponadto mieszkańcy gminy Ulhówek.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu była Ochotnicza Straż Pożarna w Machnówku oraz Urząd Gminy Ulhówek.