Mapa strony

Teatralna Akademia Maluszka

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Projekt miał na celu wykorzystać energię dzieci w sposób konstruktywny, dać im wiarę w siebie, a także pokazać dorosłym, jak wielkie talenty i możliwości drzemią w dzieciach z Nagawczyny.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy 11 sobotnich spotkań, podczas których dzieci zapoznawały się z teatrem, sztuką, muzyką i tańcem. Dodatkowo zorganizowaliśmy Bal Postaci z Bajek, zajęcia z bajkoterapii, spotkaliśmy się z pracownikiem Centrum Kultury i Bibliotek, które połączone było z Pasowaniem na Czytelnika, odbyliśmy spotkanie z misjonarką, która przybliżyła inne kultury. Dla rodziców zostało zorganizowane szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie projektu odbyły się przedstawienia teatralne. Na zajęciach dzieci poznawały tajniki sztuki poprzez: malowanie, rysunek, lepienie z gliny, robienie gipsowych form, malowanie witrażowe, tworzenie w masie solnej, wykorzystanie liści do wyklejania i rysowania. Dodatkowo najmłodsi zostali zapoznani z nowoczesnymi technologiami.

Rezultaty projektu

 • wprowadziliśmy dzieci w świat sztuki teatralnej;
 • rozwinęliśmy poczucie piękna;
 • staraliśmy się podnieść wiarę dzieci w swoje możliwości i zwiększyć ich samoocenę;
 • zacieśniliśmy więzi ze społecznością lokalną;
 • działania miały także poprawić wizerunek wsi;
 • wzmocniliśmy pozytywne postawy moralno-społeczne;
 • zorganizowaliśmy czas wolny dzieciom;
 • zwiększyliśmy kreatywność oraz zmotywowaliśmy do podejmowania działań na rzecz ogółu mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci zamieszkałe na terenie Nagawczyny oraz Gminy Dębica w wieku od 3 do 7 lat. Dodatkowo projekt skierowany był do rodziców dzieci, którzy uczestniczyli w przedstawieniach i szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Niepublicznne Przedszkole „Akademia Maluszka” w Nagawczynie
 • Firma Eurograf
 • Parafia „Dobrego Pasterza” w Nagawczynie
 • Urzad Gminy Dębica
 • Zespół Szkół w Nagawczynie
 • Centrum Kultury i Bibliotek w Nagawczynie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nagawczynie