Mapa strony

Teatr na wsi – nasze wspólne dzieło

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Zachęcenie mieszkańców do wspólnego działania i zapewnienie im regularnego uczestnictwa w kulturze, aby sami mogli zadbać o swój rozwój kulturalny. Stworzenie grupy teatralnej, która da mieszkańcom możliwość zarówno tworzenia, jak i bycia widzem wydarzeń kulturalnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono 22 godzin warsztatów teatralnych dla 30 osobowej grupy oraz integracyjny wyjazd do teatru dla 50 osób. Powstała grupa teatralna pn. WIO-HA-HA. Grupa została podzielona na 4 podgrupy, z których każda zależnie od umiejętności i zainteresowań miała inne zadania: tworzenie scenografii i szycie strojów, oprawę muzyczną i śpiew, obsługę multimedialną, grę aktorską. We współpracy z KGW z Niemicy, zorganizowano happening demokratyczny na temat „Jak to było za czasów PRL” żeby uświadomić młodym ludziom jak ważną rzeczą jest demokracja. Działania będą stałą ofertą kulturalną skierowaną do mieszkańców Przystaw i gminy Malechowo, przez co zwiększą się ich możliwości uczestnictwa w kulturze sprzyjające aktywizacji i integracji. Zakupiliśmy materiały na scenografię, wykonaliśmy stroje dla naszych aktorów w ramach wolontariatu.

Rezultaty projektu

Powstała grupa teatralnej w Przystawach pn. WIO-HA-HA
Zorganizowano wyjazd do teatru dla 50 mieszkańców sołectwa Przystawy
22 godzin warsztatów teatralnych dla 30 osobowej grupy mieszkańców( w tym człon KGW w Przystawach)
Happening dla mieszkańców Sołectwa Przystawy przy uczestnictwie KGW Z Niemicy
Doposażono grupę teatralną w stroje,oświetlenie i scenografię.
Działania projektu realizowane były w świetlicy wiejskiej w Przystawach w gm. Malechowo, realizatorki to członkinie KGW w Przystawach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy sołectwa Przystawy 200 osób w tym członkinie Koła Gospodyń, którzy aktywnie brali udział w pracach grupy teatralnej lub byli widzami. Byli to: seniorzy w wieku 60+, młodzieży, dzieci i dorośli. Zachęciliśmy także osoby niepełnosprawne mieszkające w naszej miejscowości do uczestnictwa w naszych działaniach.

Partnerzy w realizacji projektu

Mieszkańcy sołectwa Przystawy
Urząd Gminy w Malechowie
Miejscowy stolarz z Przystaw Waldemar Lewczuk Koło Gospodyń Wiejskich z Niemicy