Mapa strony

Teatr w Strażnicy

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

  • Integracja społeczności lokalnej poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia, a także współpraca międzypokoleniowa oraz pomoc charytatywna.
  • Zwiększenie aktywności mieszkańców i ich wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
  • Współdziałanie wszystkich środowisk lokalnych przy organizacji akcji charytatywnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Opracowano scenariusz do wybranego spektaklu.
  • Przeprowadzono warsztaty teatralne – próby z gry aktorskiej i choreograficzne.
  • Wykonano scenografie, niektóre kostiumy i rekwizyty.
  • Przeprowadzono zajęcia w ramach warsztatów z zakresu wykonywania zdjęć fotograficznych i nagrań wideo oraz ich edycji i publikacji przy pomocy zakupionego z dotacji oprogramowania.
  • Wykonano scenografię do spektaklu.
  • Efektem końcowym było dwukrotne wystawienie sztuki na motywach baśni braci Grimm pt. Rumpelstilskin.

Rezultaty projektu

Zakładane cele zostały osiągnięte. Do projektu zaangażowało się bezpośrednio ok. 50 osób (aktorzy i obsługa techniczna) oraz wiele innych osób z instytucji gminnych, biznesu, a także Rada Rodziców w tutejszej szkole. Obydwa spektakle obejrzało po 300 widzów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była miejscowa społeczność lokalna oraz wiele osób z innych miejscowości, które mogły wspólnie obejrzeć przedstawienia i wesprzeć akcje charytatywne, których atrakcją główną były te spektakle.

Partnerzy w realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Łyczance, Szkoła Podstawowa, Urząd Gminy Siepraw, GOKiS w Sieprawiu, Teatr Groteska w Krakowie, firmy: Carpatia sp zoo., BIELPOL w Konarach, Najder sp.j., Produkcja Galanterii Metalowej Kurek Zbigniew Kurek & Łukasz Kurek w Rzeszotarach, Film Arte Korzeniowski Łukasz, Pańskie Pola – Gospodarstwo Agroturystyczne w Łyczance, Mark- Bud Marek Molus.