Mapa strony

Teatr szczudlarski w Czaplinku

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja młodzieży poprzez powołanie do życia Teatru Szczudlarskiego. Kolejnym celem była integracja młodzieży z różnych środowisk.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Warsztaty szczudlarskie były m.in. przeprowadzone w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu. Kilkoro chłopców opanowało technikę chodzenia na szczudłach oraz zadeklarowało, że chcą przyjeżdżać do Czaplinka, aby współtworzyć teatr. Podobną deklarację złożyły dziewczyny z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku.

Równoległym etapem tworzenia grupy szczudlarskiej było ogłoszenie naboru w samym Czaplinku. Promocja projektu odbyła się poprzez:

  • rozwieszenie plakatów w czaplineckich szkołach;
  • rozdanie ulotek zawierających informację o sekcjach powstających w CzOK (w tym teatru szczudlarskiego);
  • umieszczenie informacji na profilu facebookowych skupiającym czaplinecką młodzież (Odrdzewiacz Kulturalny).

Rezultaty projektu

Oprócz szczudlarzy z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, do projektu zgłosiło się około 10 osób z Czaplinka. Skład grupy teatralnej zmieniał się kilkakrotnie. Ostatecznie Teatr Szczudlarski tworzy około 5 uczniów czaplineckich szkół. Kilka kolejnych osób deklaruje otwartość na pomysł przystąpienia do projektu.

Odbiorcy projektu

Młodzież z Gminy Czaplinek

Partnerzy w realizacji projektu

Czaplinecki Ośrodek Kultury