Mapa strony

Teatr rozmaitości międzypokoleniowej – bawi, uczy, integruje

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Celem głównym projektu było utworzenie grupy amatorskiego teatru międzypokoleniowego, w którego skład weszli rodzice i ich dzieci. Podjęte przedsięwzięcia wpłynęły na życie kulturalne mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie realizacji projektu odbywały się zajęcia teatralne, taneczne i plastyczne. Uczestnicy poznali i wypróbowali różnorodne techniki, które wykorzystano podczas występów. Inspiracji dostarczyła im studyjna wizyta w Teatrze Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. Podczas warsztatów teatralnych odbyły się zajęcia doskonalące emisję głosu i prawidłową dykcję. Bezcenne okazały się wskazówki, jak radzić sobie z tremą. Efekty wspólnych działań zaprezentowano podczas imprezy otwartej dla lokalnej społeczności. Widzowie podziwiali spektakl oparty na utworach Juliana Tuwima. Ponadto zorganizowano wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz w Cmolasie. Bogaty program artystyczny zaprezentowano dla samotnych pensjonariuszy. Występy aktorów-amatorów wzbudziły wiele emocji i wywołały łzy wzruszenia.

Rezultaty projektu

Projekt zaangażował w działania artystyczno-kulturalne międzypokoleniową grupę mieszkańców. Stanowił alternatywę dla rozwoju pasji i zainteresowań związanych z teatrem, sztuką i tańcem. Realizowane przedsięwzięcie miało charakter innowacyjny w kontekście dotychczasowych działań podejmowanych przez nasze stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej. Po raz pierwszy naszymi odbiorcami były osoby starsze i samotne. Była to dla wszystkich niezapomniana lekcja wrażliwości i pokory.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami działań projektu byli mieszkańcy Zbydniowa i okolic w różnym wieku, od przedszkolaków do seniorów. Ponadto działaniami objęto seniorów z dwóch Domów Pomocy Społecznej, z których jeden znajduje się w sąsiednim powiecie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie, Rada Sołecka w Zbydniowie i Dzierdziówce.