Mapa strony

Teatr w oczach małego przedszkolaka

Logotyp „Koalicji dla Młodych” - Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej

Cel projektu

Celem projektu było zapoznanie dziecka ze sztuka teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego w teatrze, kształcenie umiejętności aktorskich podczas zabaw twórczych i widowisk teatralnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizację projektu rozpoczęłyśmy od zorganizowania w grupach „Kącików teatralnych” oraz przeprowadzenia cyklu zajęć na temat teatru i kina. Aby przybliżyć dzieciom bohaterów bajek i baśni, zaprosiliśmy członków nieformalnej Grupy 50+ i Klubu Seniora na spotkania czytelnicze. Wspólnie z dziećmi zorganizowaliśmy gminny konkurs pt. „Teatrzykowe kukiełki”, na który wpłynęły 44 prace, które można oglądać na wystawie w MGOK. Zorganizowałyśmy również Quiz „Co wiemy o teatrze”. Dzieci pojechały na wycieczki do kina i teatru. Obejrzały dwa przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów z zaproszonych Teatrów. Nauczycielki wystawiły dla wszystkich dzieci teatrzyk na podstawie wiersza „Rzepka” J. Brzechwy, a dzieci biorące udział w projekcie wystawiły dwa przedstawienia teatralne dla zaproszonych gości.

Rezultaty projektu

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci poznały różne środki wyrazu artystycznego oraz swoje umiejętności artystyczne. Dzięki zajęciom teatralnym zaczęły zwracać uwagę na prawidłowe posługiwanie się językiem literackim, poprawnym pod względem gramatycznym i fleksyjnym oraz chętniej sięgają po książkę, jako źródło wiedzy lub miłego spędzenia czasu z nią. Nabyły umiejętność poruszania się po scenie, nauczyły się, jak właściwie odtwarzać wyuczoną rolę, zwiększyła się ich wiara we własne możliwości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami były dzieci, nauczyciele i pozostali pracownicy z Publicznego Przedszkola nr 1, dzieci z nauczycielami z Publicznego Przedszkola nr 2, nauczyciele i uczniowie z PSP nr 1, rodzice i zaproszeni goście. Członkowie Nieformalnej Grupa 50+ i Klubu Seniora, uczestnicy Jubileuszu 25-lecia BTK.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli: nauczyciele, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka, nauczyciele i uczniowie z Publiczne Szkoły Podstawowej nr 1, Nieformalna Grupa 50+, Klub Seniora, MGOK, Zakład Ubezpieczeń Compensa, pracownicy, rodzice i dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach