Mapa strony

Teatr małego i dużego

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Cel projektu

Budowa więzi międzypokoleniowych, podnoszenie wiedzy kulturalnej, aktywizacja ludzi starszych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Poprzez zajęcia teatralne z uczestniczącymi dziećmi udało się rozwijać wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dzieci, poprawić koordynację ruchową. Dzieci uczyły się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za swoje działanie i mają świadomość, że w tejże grupie pełnią bardzo ważną rolę. Od każdego z nich zależy sukces pracy całego zespołu. Poprzez uczestnictwo rodziców, dziadków, a także wspólne wykonywanie rekwizytów udało się budować poprawne relacje oraz integrację międzypokoleniową.

Rezultaty projektu

Przeprowadzono cykliczne warsztaty teatralne z dziećmi w wieku przedszkolnym, przeprowadzono zajęcia z miejscowym chórem „Wrzos”, wystawiono etiudę teatralną o stworzeniu świata.

  • przeprowadzono 12 warsztatów z dziećmi i 2 z seniorami z zespołu „Wrzos”;
  • wystawiono jeden spektakl z udziałem dzieci i seniorów w trakcie konferencji podsumowującej.

Odbiorcy projektu

Dzieci w wieku przedszkolnym.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Miasta – Dom Kultury w Lubawce, Przedszkola, chór „Wrzos”.