Mapa strony

Teatr anglojęzyczny

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Głównym celem było wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim oraz poszerzenie znajomości języka obcego u dzieci najmłodszych. Ponadto rozwijanie zdolności aktorskich, ich pewności i opanowania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania podczas trwania projektu to:

 • rekrutacja dzieci do projektu: wszystkie chętne 5 i 6 latki, 4-3 latki na podstawie ich dojrzałości oraz zdolności językowych;
 • prowadzenie zajęć teatralno-językowych;
 • zakup niezbędnych pomocy i strojów;
 • przygotowania do występu;
 • promocja projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu:

 • lepsze opanowanie języka angielskiego przez 60 dzieci,
 • większa dojrzałość sceniczna – 60 dzieci,
 • pozytywne reagowanie na język obcy, nieświadome uczenie się poprzez zabawę – 60 dzieci;
 • rozwijanie samodzielności i kreatywności – 60 dzieci;
 • kształtowanie nowych umiejętności poprzez działanie – 60 dzieci;
 • udział mało aktywnych dotychczas mieszkańców gminy w przedstawieniu teatralnym, podniesienie ich świadomości kulturalnej – 200 osób.

Odbiorcy projektu

Główni odbiorcy projektu to grupa około 200 mieszkańców Gminy Trzebielino, którzy wykazywali się dotychczas małym zainteresowaniem tym, co się dzieje w naszej gminie. Na tego typu imprezach zazwyczaj była mała frekwencja, jednak tym razem mieszkańcy nie zawiedli.

Partnerzy w realizacji projektu

Główni partnerzy w realizacji projektu to nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w Trzebielinie oraz w przedszkolu. Ponadto została nawiązana współpraca z biblioteką gminną.