Mapa strony

Taniec łączy pokolenia

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja społeczeństwa, przybliżenie wiedzy o tańcach regionalnych i ludowych, pokazanie, że razem można więcej zrobić (w szczególności poprzez wspólne zajęcia taneczne).

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Koncert na promujący program
  • Organizacja półkolonii dla najmłodszych dzieci
  • Organizacja warsztatów tanecznych w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie
  • Organizacja pokazów na zakończenie projektu

Rezultaty projektu

  • integracja zespołu
  • przygotowanie programu tanecznego na pokazy i zawody taneczne
  • integracja rodziców i dzieci

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Olesna, rodzice i dzieci.