Mapa strony

Taniec łączy pokolenia

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

  • Aktywizacja społeczności
  • Integracja różnych grup pokoleniowych
  • Rozwijanie kondycji fizycznej
  • Artterapia

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Taniec Łączy Pokolenia” realizowano w OSP Kędzierzynka – świetlicy środowiskowej. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności wiejskiej, integracja różnych grup wiekowych, a także poznanie jednej z metod arteterapii. Zgodnie z założeniem realizowano 3 godziny zajęć tygodniowo.W projekcie wzięły udział 43 osoby, w tym 21 dzieci. Zajęcia prowadziła profesjonalna instruktorka z pomocnikiem, wspierana przez 3 wolontariuszy. Sale zajęć udostępnili bezpłatnie strażacy z OSP Kędzierzynka – świetlicy środowiskowej. Sprzęt muzyczny i sportowy wykorzystywany był z zasobów Stowarzyszenia Communicare. W zakończenie projektu włączyły się członkinie KGW oraz pracownicy świetlicy środowiskowej. Projekt cieszył się ogromnym powodzeniem dlatego planujemy jego kontynuację.

Rezultaty projektu

  • integracja wielopokoleniowa społeczności lokalnej,
  • przełamania barier emocjonalnych,
  • zacieśnienie więzi międzypokoleniowej,
  • aktywizacja ruchowa,
  • poprawa kondycji psychofizycznej i zdrowotnej,
  • promocja miejscowości i stowarzyszenia

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Dobczyce w wieku od 10 do 100 lat. Zostali zaproszeni do zapisów w naborze otwartym. W projekcie uczestniczyły 43 osoby w tym 21 dzieci. Mieszkańcy Gminy Dobczyce: Kędzierzynki, Stadnik, Stojowic, Brzączowic.

Partnerzy w realizacji projektu

OSP Kędzierzynka