Mapa strony

Taneczny krok

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Celem projektu było poznanie się oraz nauka różnych stylów tańca poprzez zorganizowanie zajęć tanecznych. Pokazanie, że taniec może być alternatywą dla telewizji i gier komputerowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • utworzenie czterech grup tanecznych: I grupę stworzyło 16 uczestników w wieku od 3 do 6 lat, II grupę wiekową od 7 do 10 lat tworzyło 18 uczestników, III grupę stanowiła młodzież w wieku od 11 do 18 lat – 19 uczestników, zaś IV została stworzona dla osób powyżej 18 roku życia – 7 uczestników;
 • w ciągu czterech miesięcy tj. sierpień, wrzesień, październik i listopad zorganizowano w sumie 68 godzin zajęć tanecznych po 17 godzin dla każdej z utworzonych grup;
 • dwa pokazy taneczne, pierwszy pokaz umiejętności można było obejrzeć podczas Dożynek Gminnych oraz 19 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie;
 • zabawa andrzejkowa dla uczestników projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty twarde:

 • utworzenie czterech grup wiekowych;
 • warsztaty taneczne w miesiącu sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie (68 godzin);
 • występ podczas dożynek Gminnych w Zawiszynie;
 • pokaz 19 listopada 2016 r. kończący projekt;
 • zabawa andrzejkowa.

Rezultaty miękkie:

 • rozwój ruchowy i emocjonalny dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • wyzwolenie wyobraźni i kreatywności;
 • możliwość nauki tańca poprzez profesjonalnego instruktora;
 • uczestnicy projektu są bogatsi o ciekawe umiejętności i doświadczenie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy bezpośredni to dzieci, młodzież i dorośli – w sumie 60 osób w wieku od 3 do 43 lat – z miejscowości Zawiszyn, Starowola, Myszadła, Oble, Nowy Jadów, Letnisko Nowy Jadów i Wójty. Odbiorcy pośredni – uczestnicy Dożynek Gminnych w Zawiszynie, występu kończącego projekt oraz zabawy andrzejkowej.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie
 • Biblioteki Gminna Biblioteka w Jadowie
 • Filia Biblioteki w Zawiszynie
 • Stowarzyszenie Gospodyń wiejskich w Zawiszynie
 • Sanktuarium Świętego Krzyża w Jadowie
 • Sołtys Wsi Zawiszyn