Mapa strony

Tańczące trzewiki

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Celem projektu było rozwijanie i umacnianie więzi społecznych, szeroko rozumiana integracja i solidarność lokalna, kultywowanie tradycji regionalnej oraz alternatywna możliwość spędzania wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W czasie trwania projektu odbyły się warsztaty taneczne z instruktorem tańca, raz w tygodniu po 1-2 godziny. Uczestnicy nauczyli się podstawowych kroków znanych i mniej znanych tańców – walc, belgijka, kankan, zorba, cha cha, zumba, bokwa i miotlarz. Zorganizowaliśmy również spotkanie z regionalistką Mirosławą Muller, która opowiedziała o tańcu i muzyce na Kociewiu. Dokonaliśmy zakupu 10 par butów dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Jako dokumentację wykonaliśmy dziesiątki zdjęć i filmików.

Rezultaty projektu

Ponad 30 osób wzięło udział w projekcie, środowisko KGW zaktywizowało się z mieszkańcami, nastąpiła integracja międzypokoleniowa, została poszerzona oferta spędzania przyjemnie i pożytecznie wolnego czasu, nabycie umiejętności tanecznych, zakup 10 par butów.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Gminy Osieczna – dzieci, młodzież, dorośli i głównie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Osieczna /udostępnienie lokalu/, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia /wsparcie konsultacyjne i doradztwo/