Mapa strony

Do tańca cię zachęcamy – wspólny pomysł na spędzenie czasu wolnego razem mamy

Logotyp Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Cel projektu

Celem powyższego projektu była aktywizacja lokalnej społeczności i ludzi spoza jej granic, polegająca na wspólnym udziale w lekcjach tańca, zarówno tego towarzyskiego, jak i rozrywkowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt podzielony był na kilka etapów. Pierwszy etap zakładał naukę różnych form tańca pod okiem wykwalifikowanych specjalistów (taniec towarzyski – standardowy/latynoamerykański, aerobic oraz zumba z elementami merenge). Rozpoczęciem była wspólna zabawa zapraszająca wszystkich do udziału w projekcie. Pierwszymi uczestnikami na parkiecie były dzieci, następnie młodzież oraz dorośli. Kolejnym etapem projektu były cotygodniowe kursy tańca oraz pokazy profesjonalnych tancerzy. Całość projektu oraz jego etapy zostały podsumowane na wspólnych spotkaniach grupowych, a spostrzeżenia oraz uwagi uczestników zostały wyrażone w formie papierowej.

Rezultaty projektu

Rezultatem powyższego projektu jest przede wszystkim nauka tańca – umiejętność wyuczenia kroków podstawowych poszczególnych tańców, a także relaks poprzez wspólny udział w zajęciach z aerobicu i zumby, co niesie za sobą nawiązanie nowych kontaktów, umiejętność pracy w grupie, zacieśnienie więzi społecznych, a także umiejętność spędzania czasu z innymi osobami.

Odbiorcy projektu

Powyższy projekt skierowany do wszystkich grup wiekowych. W początkowej fazie podczas zabawy tanecznej zostały zorganizowane zajęcia skierowane do najmłodszej grupy odbiorców – dzieci, następnie w kolejnych etapach w projekcie udział brały osoby dorosłe oraz młodzież uczestnicząca w zajęciach tanecznych. Nie zapomniano również o osobach starszych, które wcielały się w rolę jury.

Partnerzy w realizacji projektu

Sołectwo Obrowiec, OSP Obrowiec, Sołectwo Dąbrówka