Mapa strony

Talent to nie wszystko!

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Cel projektu

Zwiększenie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Zajęcia integracyjne i aktywizujące osoby niepełnosprawne intelektualnie przy wsparciu wolontariuszy i mieszkańców gminy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W realizacji zadania brało udział 50 osób w różnych grupach wiekowych, w tym 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Projekt polegał na stworzeniu i przygotowaniu sztuki teatralnej poprzez zajęcia z choreografem i zajęcia techniczne: szycie kostiumów, próby taneczne i warsztaty artystyczne. Zostały utworzone dwie grupy. Grupa teatralna liczyła 23 osoby, pracowała w oparciu o ćwiczenia w koncentracji uwagi, zabawy z tekstem – inscenizacje, budowa scenariusza, muzyka i śpiew jako element teatru oraz zajęcia ruchowe. Pozostali tworzyli grupę techniczną, którą obejmowały zajęcia plastyczne, krawieckie i praca z materiałami dekoracyjnymi. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Powstał barwny, ekspresyjny spektakl na podstawie powieści Juliusza Verna ,,W 80 dni dookoła świata”.

Rezultaty projektu

50 uczestników przygotowało przedstawienie pt. ,, W 80 dni dookoła świata” . Wystąpili na Przeglądzie Amatorskich Teatrów Dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kamiennej Górze dla uczniów szkół w Krzeszowie, Czarnym Borze, Kamiennej Górze z okazji Dnia Wolontariusza. Spektakl obejrzało około 1500 osób. Przedstawienie wielokrotnie było emitowane w kamiennogórskiej telewizji regionalnej. Udział w projekcie dał możliwość zaprezentowania swojego talentu, a odbiorcom wiele pozytywnych emocji.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była społeczność gminy i regionu.

Partnerzy w realizacji projektu

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie, Rada Sołecka w Szarocinie, Centrum Kultury w Kamiennej Górze, Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie i Czarnym Borze.