Mapa strony

Nie taki diabeł straszny – oswajanie niepełnosprawności

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Celem projektu była promocja naszej organizacji, mobilizacja rodziców do większego zaangażowania w prace na rzecz stowarzyszenia, integracja niepełnosprawnych z lokalną społecznością.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt składał się z 4 spotkań, na których można było dowiedzieć się o zasadach zdrowego odżywiania, sprawdzić się w samodzielnym przygotowywaniu soków, koktajli, sałatek owocowych, pizzy. Można było również wykazać się kreatywnością podczas robienia ozdób bożonarodzeniowych i stroików. Spotkania te to jednak przede wszystkim zabawa i możliwość integracji naszych podopiecznych ze społecznością lokalną.

 

Rezultaty projektu

Przełamanie barier społecznych i uprzedzeń na temat niepełnosprawnych, większe zaangażowanie samych członków stowarzyszenia w prace na rzecz organizacji, pozyskanie nowych członków, pokazanie lokalnej społeczności, że chcemy i potrafimy działać dla dobra ogółu społeczeństwa.

 

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były przede wszystkim dzieci i młodzież naszego miasta oraz dorośli chętni do współpracy z naszą organizacją (seniorzy, opiekunowie dzieci i młodzieży z lokalnych świetlic terapeutycznych).

Partnerzy w realizacji projektu

Dużą pomocą służył Ośrodek Działaj Lokalnie, Urząd Miasta Chojnowa użyczył nam bezpłatnie lokalu na spotkania.