Mapa strony

Szydłowscy Seniorzy – Zdrowi, Aktywni, Kulturalni

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Wzmocnienie potencjału lokalnego społeczeństwa poprzez podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia wspólnego dobra mieszkańców gminy Szydłów – pogłębienie wiedzy i integracja międzypokoleniowa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przedmiotowy projekt realizowało Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów we współpracy z młodzieżą oraz mieszkańcami Szydłowa. Zrealizowano szereg działań skierowanych do seniorów oraz młodzieży w ramach współpracy międzypokoleniowej:

  • warsztaty – szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej pod nazwą „Ratowanie Panowie i Panie, to nie jest trudne zadanie”;
  • szkolenie na temat „Zdrowego kręgosłupa”;
  • warsztaty z savoir vivre’u;
  • wyjazd do teatru.

Wszystkie wymienione działania poprzedzone zostały akcją promocyjną. Odbyło się spotkanie mające na celu zaznajomienie uczestników projektu z jego założeniami i oczekiwanymi rezultatami, podczas którego odbyła się prezentacja przybliżająca tematykę szkoleń i warsztatów. Na zakończenie projektu zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

  • nabycie oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u 134 uczestników podczas 2 spotkań z ratownikiem medycznym;
  • nabycie wiedzy na temat profilaktyki, zapobiegania w zakresie tematyki „Zdrowy kręgosłup” u 42 uczestników podczas 1 szkolenia przeprowadzonego przez dr nauk medycznych;
  • warsztaty z savoir vivre’u, w którym udział wzięło 45 uczestników podczas 1 spotkania;
  • wyjazd do teatru.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Szydłów. W warsztatach oraz szkoleniach udział brali seniorzy, młodzież gimnazjalna, rodzice młodzieży oraz nauczyciele. W szkoleniu na temat „Zdrowego kręgosłupa”, w warsztatach z savoir vivre’u oraz wyjeździe do teatru wzięli udział seniorzy z gminy Szydłów; w szkoleniu – warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej udział brali seniorzy oraz młodzież.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w realizacji projektu to: Gimnazjum St. Reymonta w Szydłowie, parafia N.M. P. w Potoku, parafia św.Władysława w Szydłowie, sołectwa: Szydłów, Potok, Grabki Duże, Wola Żyzna, Gacki, Rudki gminy Szydłów, Ogródek Piwny U Michała; Echo dnia Staszów, miesięcznik Powiat Staszowski.