Mapa strony

Sztukmistrzynie – wiejska pracownia kobiet kreatywnych

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Zmotywowanie i zainspirowanie kobiet z gminy Szumowo do działania na rzecz własnego rozwoju poprzez udział w różnych, atrakcyjnych formach aktywności, pozwalających ciekawie i kreatywnie spędzić czas.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Zajęcia gimnastyczne „Zdrowy kręgosłup”- odbyło się 14 godzin zajęć, z których każdorazowo korzystało 15 osób. Uczestnicy poznali techniki i ćwiczenia, które wykonywane nawet samodzielnie w domu łagodzą bóle pleców i kręgosłupa, poprawiając tym samym stan zdrowia i komfort życia.
  2. Warsztaty carvingu i dekorowania stołu – odbyło się 3 czterogodzinne szkolenia, w których wzięło udział łącznie 45 pań. Podczas zajęć panie poznały tajniki powstawania wspaniałych i efektownych dekoracji, z podstawowych, dostępnych na co dzień w każdej kuchni warzyw i owoców, nauczyły się dekoracyjnego składania serwetek, przygotowania kompozycji kwiatowej na stół.
  3. Wycieczka do Uniejowa na Kompleks Basenowo-Termalny dla dwóch grup uczestników tj. 87 osób.
  4. Impreza andrzejkowa dla uczestników projektu.

Rezultaty projektu

Działania projektowe przyczyniły się do zintegrowania, ożywienia i zaktywizowania mieszkańców gminy do działania na rzecz własnego rozwoju, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, co wpłynęło na podniesienia samooceny, wiary w siebie i własne możliwości uczestniczek. Zaproponowane formy były odskocznią i miłą odmianą od codziennej pracy, okazją do odpoczynku i relaksu, które jednocześnie zachęciły do podejmowania starań i inicjatyw mających na celu poprawę warunków i jakości życia na wsi.

Odbiorcy projektu

Z działań zaproponowanych ramach projektu skorzystało ok. 120 mieszkańców gminy Szumowo, głównie osób dorosłych. Znaczną część uczestników stanowiły kobiety pracujące w gospodarstwach rolnych, w lokalnych zakładach pracy, jak i osoby będące na emeryturze.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szumowo.