Mapa strony

Sztuka zamknięta w lesie – amfiteatr nad stawem

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Modernizacja miejsca do wypoczynku; zagospodarowanie skarpy – posadzenie roślin, budowa mini amfiteatru, gdzie będą odbywały się koncerty i przedstawienia organizowane przez szkoły, organizacje, miejscową ludność.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Celem projektu było stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji, posadzenie roślin ozdobnych na skarpie, zbudowanie mini-amfiteatru. Na realizację przedsięwzięcia szkoła uzyskała 4 tys. złotych. W ramach projektu w lipcu wyznaczono teren pod budowę sceny i utwardzono go. W sierpniu ułożono nawierzchnię sceny z kostki brukowej. We wrześniu zagospodarowano teren wokół niej poprzez posadzenie zielonych jałowców i bukszpanów. Projekt pozytywnie wpłynął na współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Podjęli oni wspólny wysiłek, aby w ich społeczności żyło się lepiej i włączyli się w prace. 30 września odbył się festyn, będący podsumowaniem realizacji projektu. W spotkaniu integracyjnym wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie szkoły wraz z rodzicami.

Rezultaty projektu

W ramach projektu wybudowano scenę i stworzono mini amfiteatr, który daje możliwość organizowania imprez plenerowych dla wszystkich mieszkańców miejscowości i okolic. Rezultatem podjętych działań jest zorganizowanie festynu będącego zwieńczeniem projektu, podczas którego na nowej scenie wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach. W uroczystości wzięło udział około 150 osób. Uczniowie wzięli także udział w lekcjach plenerowych przygotowanych przez nauczycieli placówki.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miejscowości Cieśle i okolic, którzy uczestniczą w imprezach plenerowych. Na powstałej scenie występują uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach oraz zaproszeni goście. Zagospodarowane w ramach projektu miejsce daje także możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów w plenerze.

Partnerzy w realizacji projektu

Grupa nieformalna Cieślanie działająca przy Szkole w Cieślach od 27.06. do 23.12.2016r. realizowała projekt: „Sztuka zamknięta w lesie”, który został dofinansowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX – 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.