Mapa strony

Sztuka puka

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem projektu było zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dzieci i ich rodziców w godzinach popołudniowych w budynku OSP oraz twórcze zagospodarowanie czasu wolnego poprzez spotkania ze sztuką ludową.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono 12 spotkań (każde po 2 godziny) z twórcami ludowymi: malowanie na drewnie, tkactwo na ramie, rzeźba w glinie, bibułkarstwo, malowanie na płótnie, hafciarstwo oraz zorganizowano dwie wycieczki do Chaty Artystycznych Przygód w Rabce i Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie. Podczas pierwszej wycieczki dzieci wraz z rodzicami zwiedziły Muzeum Zbójników i Górali oraz uczestniczyły w warsztatach malowania na szkle. W czasie drugiej wycieczki uczestnicy zwiedzili Muzeum Zabawki drewnianej oraz wzięli udział w warsztatach malowania zabawek drewnianych. Zwieńczeniem projektu była wystawa plenerowa prac powstałych podczas warsztatów oraz podsumowujące spotkanie uczestników warsztatów, twórców ludowych i zaproszonych gości przy słodkim poczęstunku.

Rezultaty projektu

Dzięki warsztatom możliwe było szersze poznanie naszej kultury i tradycji w aktywny i ciekawy sposób. Rezultatem końcowym projektu są bliższe więzi z rodzicami, wzrost integracji społeczeństwa. Artystyczne doświadczenia zdobyte podczas warsztatów są inspiracją do dalszego kreatywnego myślenia.Projekt okazał się korzystny dla społeczności lokalnej poprzez wzrost zainteresowania twórczością ludową. Grupa realizująca projekt zaistniała w społeczeństwie jako inicjator przedsięwzięć lokalnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci 6-letnie, uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Sidzinie oraz ich rodzice, mieszkańcy wsi Sidzina. Łącznie 30 uczestników projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w realizacji projektu: OSP Sidzina – użyczenie sali na warsztaty, wystawę; Przedszkole Publiczne w Sidzinie, Urząd Gminy, Biblioteka Publiczna w Sidzinie – wystawa powstałych prac.