Mapa strony

Sztuka jednoczy ludzi różnych pokoleń

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Celem projektu była integracja mieszkańców poprzez działania dla dobra wspólnego, jakim jest poznanie ich potrzeb, talentów i miłe spędzenia wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano trzy działania:

  • plener malarski dla osób dorosłych wraz z warsztatami dla młodzieży w dniach 18- 24 lipca 2016 r.;
  • warsztaty rzeźbiarskie w dniach 8- 9 sierpnia 2016 r.;
  • warsztaty teatralne wraz ze spektaklem teatralnym pt. ,,Kopciuszek” w dniu 6 grudnia 2016 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu związane było z naborem osób chętnych do udziału w poszczególnych działaniach.

Rezultaty projektu

  1. Zorganizowane trzy działania kulturalne dla wszystkich grup wiekowych, które wzbogaciły ofertę kulturalną gminy Łubnice.
  2. Integracja mieszkańców podczas pleneru i warsztatów (plener malarski- 20 osób oraz osoby, które miały możliwość obejrzenia efektów pleneru – ok. 2000 osób; warsztaty rzeźbiarskie- 10 osób; warsztaty teatralne- 20 osób; spektakl teatralny – ok. 300 osób).

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność gminy Łubnice, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, gdyż projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców. Pośrednimi odbiorcami byli zaproszeni goście i mieszkańcy powiatu staszowskiego, którzy wzięli udział w Biesiadzie Łubnickiej, Dożynkach Gminnych i spektaklu ,,Kopciuszek”.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu było Centrum Kultury w Łubnicach, Urząd Gminy w Łubnicach, szkoły z terenu gminy Łubnice oraz mieszkańcy.