Mapa strony

Sztafeta pokoleń

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Główny cel projektu to zgromadzenie, upowszechnienie i rozpropagowanie historii, tradycji i kultury mieszkańców Rodnowa oraz okolic, zarówno w odniesieniu do czasów przedwojennych jak i powojennych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt miał na celu opracowanie monografii wsi, która zawierałaby podstawową wiedzę na temat miejscowości. Wydano także folder i pocztówki na ten temat. Zgromadzono wiele dokumentów dotyczących wsi i okolic (fotografie, relacje, mapy, itp.), przeprowadzono wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi na temat początków osadnictwa; opracowano i wydrukowano foldery i pocztówki na temat miejscowości oraz udostępniono je wszystkim zainteresowanym; zorganizowano stałą ekspozycję związaną z projektem w miejscowym Domu Kultury (fotografie, teksty, eksponaty), przedstawiono efekty projektu na tablicach informacyjnych we wsi, zarchiwizowano na nośnikach cyfrowych zebrane materiały w celu udostępnienia ich przez internet osobom poszukującym informacji o wsi. Zorganizowano też wycieczkę.

Rezultaty projektu

Obserwując stopień zainteresowania tematyką projektu można przyjąć, że było to kilkadziesiąt osób poszukujących wiedzy na temat wsi i okolicy. Wśród nich jest młodzież szkolna, dorośli i seniorzy oraz kilkanaście osób wywodzących się z Rodnowa, a mieszkający poza granicami Polski, którzy odwiedzają naszą wieś poszukując wszelkiej informacji o niej. To co zostało opracowane jest dostępne dla wszystkich chętnych.

Odbiorcy projektu

Nasza wieś jest niewielka, wobec tego projekt nie zakładał udziału dużych grup ludzi. Ze względu na specyfikę projektu dominującą grupą są tu dorośli, okazjonalnie młodzież szkolna i seniorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Tolko, Biblioteka Publiczna w Rodnowie, Parafia rzymsko-katolicka w Rodnowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie, Sołtys sołectwa Rodnowo,Urząd Gminy Bartoszyce, Goniec Bartoszycki, Echo Gminy, WM Bartoszyce, Eska bartoszyce Bart – SAT Bartoszyce, stona internetowa: gmina-bartoszyce.pl/osrodki-kultury/