Mapa strony

Szlakiem zabytków, miejsc pamięci i pomników przyrody na terenie gminy Bolesław

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Głównym celem projektu było promowanie wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Bolesław turystyki regionalnej poprzez pokazanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Najważniejszym zadaniem projektu było oznaczenie tras turystycznych, zaprojektowanie i wykonanie odznak turystycznych dla uczestników rajdów, a następnie zorganizowanie trzech rajdów tematycznych: „Na szlaku historii”, „Na szlaku pomników przyrody” oraz „Znicz dla niepodległości”. Imprezom turystycznym towarzyszyły przygotowane wcześniej spotkania z pasjonatami historii Bolesławia i regionu, a także lokalnymi działaczami. Ważnym działaniem było też opracowanie autorskiego folderu promującego atrakcje turystyczne gminy Bolesław (poprzedzone zbieraniem materiałów i wykonaniem zdjęć).

Rezultaty projektu

Beneficjenci projektu (w szczególności dzieci i młodzież szkół z terenu gminy Bolesław) uczestniczyli w edukacyjnych rajdach promujących atrakcje turystyczne regionu, poznali jego historię, przyrodę, najważniejsze zabytki. Otrzymali odznaki turystyczne oraz foldery.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy gminy Bolesław, w szczególności dzieci i młodzież z Publicznego Gimnazjum w Bolesławiu, Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, Zespołu Szkół w Krzykawie oraz Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Podlipiu, a także nauczyciele, rodzice, wójt gminy Bolesław i miłośnicy regionu.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław, Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, Urząd Gminy w Bolesławiu, Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Bolesławiu, Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Podlipiu, Zespół Szkół im. F. Nullo w Krzykawie.