Mapa strony

Szlakiem ginących zawodów i tradycji

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu „Szlakiem ginących zawodów i tradycji” było wspomaganie wszechstronnego rozwoju poprzez działania manualne podczas cyklu warsztatów teoretyczno-praktycznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Grupa Aktywni dla Gminy Żukowice zrealizowała 29 godzin warsztatów o tematyce „Ginących zawodów”, przeprowadzonych przez profesjonalnych instruktorów z dziedzin: tkactwa, ceramiki, drukarstwa, papieru czerpanego, rękodzielnictwa i zajęć tanecznych. Dodatkowo grupa dzieci z dwóch szkół z terenu Gminy Żukowice miała okazję obejrzenia przedstawienia teatralnego nawiązującego do tradycji.

Rezultaty projektu

 • Rezultaty projektu:
 • zdobycie nowych wiadomości i umiejętności;
 • poznanie nowych technik charakterystycznych dla ceramiki, tkactwa, drukarstwa, czerpania papieru i tańca;
 • podniesienie zręczności manualnej;
 • wzrost świadomości i szacunku dla pracy ludzkiej;
 • udoskonalenie koncentracji i uwagi;
 • wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich w dostępie do ciekawych form spędzania czasu wolnego;
 • uświadomienie wpływu dziedzictwa kulturowego na życie pokoleń;
 • integracja społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy tereny Gminy Żukowice: 170 dzieci i 20-osobowa grupa dorosłych.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Urząd Gminy Żukowice
 • Szkoła Podstawowa im. KEN w Nielubi
 • Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim
 • Klub Aktywnych Kobiet z Nielubi
 • Sołtys i Rada Sołecka wsi Nielubi