Mapa strony

Szkółka strażacka w Bełku na 30-lecie wolnej Polski

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Projekt polegał na organizacji serii spotkań, szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaplanowano gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży, a także dni otwarte OSP oraz wystawy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowano serię spotkań, szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo spotkania z integracyjnymi zabawami i grami dla dzieci i młodzieży w Bełku oraz w Palowicach. Oprócz tego zorganizowano „Dni otwarte OSP” oraz wystawę o tym jak przez 30 lat wolnej Polski zmieniła się OSP oraz miejscowość.

Rezultaty projektu

Dzięki przeprowadzonym działaniom wzrosło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a także poczucie przynależności do lokalnej społeczności. Mieszkańcy dowiedzieli się więcej na temat lokalnej historii, poprawiła się też ich sprawność fizyczna, a dzięki utworzeniu szkółki strażackiej udało się sformować Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która będzie zalążkiem przyszłych kadr strażaków-ratowników.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Bełku oraz Palowic, w szczególności dzieci i młodzież.

Partnerzy w realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach