Mapa strony

Szkoła nie jest nudna!

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego, integracja społeczności lokalnej oraz twórcze i ciekawe poznawanie swoich tradycji, regionu oraz stworzenie miejsca w szkole integracji. Ponadto celem jest stworzenie „miejsca”, gdzie można odkrywać swoje zainteresowania i rozwijać się twórczo.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji cyklu 15 warsztatów manualnych nawiązujących do tradycji naszego obszary m.in. malowania na szkle, filcowania, tworzenia ozdób świątecznych itp. Zorganizowano również 5 spotkań kinowych tzw. lekcji regionalnych polegających na poznawaniu historii, tradycji, folkloru naszego miejsca; 2 spotkania dla społeczności lokalnej i prezentację twórczości dzieci i młodzieży, prac powstałych podczas warsztatów.
Realizacja projektu pozwoliła zaprezentować dzieciom i młodzieży w twórczy sposób swoje tradycje i region, a przy tym zachęcić do aktywności. Inspirujące zajęcia edukacyjne, odbiegające od standardowych metod nauczania w szkole, dla społeczności lokalnej osób dorosłych, rodziców, dziadków były okazją do przekazania swojej wiedzy, ale także do integracji.

Rezultaty projektu

Przeprowadzone warsztaty – 15
Ilość lekcji regionalnych/spotkań kinowych – 5
Ilość spotkań dla społeczności lokalnej – 2
Ilość dzieci biorących udział w zajęciach i spotkaniach – ok. 350 os.

Głównym rezultatem jakościowym było uczenie, poznawanie przez doświadczenie, zabawę, warsztaty itp. Aktywizacja społeczności lokalnej, wymiana doświadczeń i wiedzy.

Odbiorcy projektu

Uczestnikami były głównie dzieci i młodzież z gminy Lipnica Wielka, a także społeczność lokalna Lipnicy Wielkiej.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury, Parafia w Lipnicy Wielkiej, Biblioteka Publiczna, Muzeum Etnograficzne w Zubrzycy Górnej