Mapa strony

Szkoła łączy pokolenia

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Celem projektu było ożywienie życia kulturalnego wsi, podniesienie świadomości obcowania z kulturą, budzenie lokalnego patriotyzmu i szacunku do historii, tradycji i dorobku wielu pokoleń.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu:

 • stworzono prezentację na temat historii szkoły;
 • stworzono wystawę fotograficzną;
 • wydano artykuły do prasy lokalnej, gazetkę szkolną, ogłoszenia, ulotki;
 • zorganizowano konkursy plastyczne, m.in.: „Szkoła łączy pokolenia”, „Szkoła we wspomnieniach byłych i obecnych uczniów”;
 • zorganizowano konkursy literackie, m.in.: „Szkoła we wspomnieniach uczniów”, „Jak wyobrażam sobie szkołę za kolejne 100 lat”
 • zorganizowano konkurs wiedzy o historii szkoły;
 • zorganizowano koncerty piosenki szkolnej;
 • stworzono wystawę na temat historii szkoły;
 • zorganizowano po raz 10 uroczystość Dnia Patrona Szkoły;
 • zakupiono potrzebne materiały papiernicze, rekwizyty, płyty CD itp.

Rezultaty projektu

 • Promocja szkoły i środowiska poprzez występy utalentowanych artystycznie dzieci i absolwentów.
 • Zintegrowanie i uaktywnienie w znacznym stopniu społeczności lokalnej, rozbudzenie jej zainteresowania kulturą, tradycjami i historią szkoły.
 • Uczczenie setnej rocznicy powstania naszej placówki, ożywienie życia kulturalnego mieszkańców okolicznych miejscowości.

Odbiorcy projektu

Uczniowie PSP w Budziszynku, absolwenci szkoły, rodzice i dziadkowie uczniów, mieszkańcy Budziszynka i okolicznych miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy w Chynowie, lokalni przedsiębiorcy, lokalna prasa.