Mapa strony

Szkoła w Bobrku dawniej i dziś

Logo Fundacja Koalicja dla Młodych

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja środowiska związana z przygotowaniem uroczystości nadania imienia szkole oraz jubileuszu 100-lecia szkoły w Bobrku oraz 50-lecia budynku szkoły.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

  • żywą lekcję historii dotyczącą szkolnictwa w Bobrku, czyli wieczór wspomnień dla dzieci i młodzieży z udziałem seniorów;
  • przygotowaliśmy wystawę – dawną salę lekcyjną wraz ze zgromadzonymi pomocami oraz wystawę starych fotografii;
  • zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy konkurs rodzinnych prac plastycznych związanych z patronem szkoły, św. Janem Pawłem II – zaprezentowaliśmy program artystyczny w wykonaniu uczniów poświęcony św. Janowi Pawłowi II pt. „W ciszy niepokalanej”;
  • stworzyliśmy rys historyczny szkolnictwa w Bobrku – miejsca nauki kilku pokoleń mieszkańców;
  • zorganizowaliśmy imprezę nadania imienia szkole;
  • przygotowaliśmy dawne, polskie potrawy – „Czym chata bogata, tym rada” – i poczęstowaliśmy nimi zaproszonych gości.

Rezultaty projektu

Społeczność poznała historię szkoły i doceniła jej znaczenie w życiu kulturalnym miejscowości. Ludzie starsi poczuli się dowartościowani i potrzebni – dzielili się wspomnieniami z młodzieżą. Zacieśniły się kontakty międzypokoleniowe poprzez działanie dla dobra innych. Mieszkańcy nauczyli się współpracy i dialogu przy realizacji tego projektu. Uczniowie, absolwenci poznali dawne metody oraz pomoce dydaktyczne z dawnej szkoły. Stworzono rys historyczny szkoły – miejsca nauki mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami była społeczność lokalna, mieszkańcy regionu: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy oraz zaproszeni goście.

Partnerzy w realizacji projektu

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Stromcu, Urząd Gminy Stromiec, Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu, Stowarzyszenie „Stromiecczyzna”, Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Stromcu, Klub Kobiet „Aktywny Bobrek”, Rada Gminy, szkoły podstawowe z terenu gminy: Boże, Dobieszyn, Stromiec, Podlesie, Publiczne Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stromcu, Cukiernia i piekarnia państwa Brzezińskich