Mapa strony

Szanty morza kociewskiego

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Zintegrowanie niepełnosprawnych mieszkańców i turystów gminy Osiek ze środowiskiem żeglarskim. Promocja jeziora Kałębie jako miejsca do rozwoju kultury i tradycji żeglarskich.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Spotkania warsztatowe w Stanicy Żeglarskiej w Osieku lub Świetlicy Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej:

  1. 2 x przygotowanie jachtów do żeglugi i ich wodowanie, zajęcia warsztatowe, w których grupy pracowały przy jachtach czyszcząc, myjąc, szlifując, dokonując drobnych napraw, zapewniono wyżywienie, ognisko.
  2. 6 x żeglujemy i śpiewamy, podczas zajęć uczestnicy zdobywali część umiejętności załogi jachtu.
  3. 2 x zajęcia zabawy marynistyczne i żeglarskie, podczas niepogody zajęcia odbyły się w świetlicy. Zakończenie projektu to również zabawy, śpiewy i wspólna konsumpcja.
  4. 1 x koncert muzyki żeglarskiej.

Rezultaty projektu

Projekt poprzez integrację ze środowiskiem żeglarskim spełnił podstawowe cele w tym integracji społecznej.Jest alternatywą dla wykluczenia społecznego. Rozbudził potrzebę nowych doznań ukierunkowanych na wypoczynek,zabawę.Nastapił rozwój i upowszechnienie w środowisku niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa. Zintegrował mieszkańców z żeglarzami,niepełnosprawnymi,turystami,organizacjami gminy Osiek. Wydłużono sezon turystyczny.Wzrosła atrakcyjność turystyczna gminy Osiek.

Odbiorcy projektu

  • Niepełnosprawni umysłowo – II grupy
  • Mieszkańcy gminy Osiek
  • Turyści
  • Żeglarze
  • Wolontariusze-harcerze
  • Działacze organizacji i instytucji gminy Osiek współpracujące z dziedzinie turystyki, integracji, wykluczenia społecznego

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie ONI Osieckie Noce Integracyjne, Hufiec Związek Harcerstwa Polskiego w Starogardzie Gdańskim, Koło Gospodyń Wiejskich Jeżewnica, Koło Gospodyń Wiejskich Osiek, Dom Samopomocy Społecznej w Osieku, UKS Kałębie w Osieku, DT Studio Fabryka Reklamy, PHU Kares, Urząd Gminy w Osieku, OSP W Osieku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Rada Sołectwa Osiek.