Mapa strony

Szachy łączą pokolenia

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Głównym celem projektu „Szachy łączą pokolenia” była aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez stworzenie możliwości udziału w zajęciach sportowych w formie nauki i doskonalenia gry w szachy. Projekt stworzył płaszczyznę spotkań dla lokalnej społeczności, pozwalając na integrację lokalnego i szkolnego środowiska.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Szachy łączą pokolenia” skierowany był do mieszkańców Gminy Wiśniowa. Działania dotyczyły głównie realizacji zajęć sportowych w formie nauki i doskonalenia gry w szachy oraz organizacji zawodów w tej dyscyplinie sportu.

 • Zapoznano z ofertą warsztatów szachowych uczniów gminnych szkół,
 • Przeprowadzono zajęcia szkoleniowe w formie nauki gry w szachy dla uczniów: SP Wiśniowa, SP Lipnik i SP Węglówka, SP Kobielnik i SP Glichów,
 • Przeprowadzono regularne zajęcia szachowe dla 2 grup: początkującej i zaawansowanej,
 • Zorganizowano tzw. turnieje robocze,
 • Zorganizowano Rodzinny Turniej Szachowy,
 • Zorganizowano Gminny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2 kategoriach,
 • Zorganizowano wycieczkę autokarową do Krakowa.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu „Szachy łączą pokolenia” przyniesie długotrwałe korzyści dla mieszkańców Gminy Wiśniowa, działania podjęte w trakcie projektu przyczynią się do:

 • popularyzacji gry w szachy,
 • stworzenia możliwości rozwijania sportowych zainteresowań, szczególnie grą w szachy,
 • stworzenia optymalnych warunków do utworzenia gminnej sekcji szachowej w UKS „Andrusy” w Lipniku,
 • integracji międzypokoleniowej,
 • poprawy kultury spędzania czasu wolnego,
 • promocji Gminy Wiśniowa.

Odbiorcy projektu

Do udziału zaproszono młodych pasjonatów królewskiej gry, głównie uczniów gminnych szkół podstawowych, którzy chcieli nauczyć się grać w szachy, bądź rozwijać swoje umiejętności w tej dyscyplinie sportowej. Projekt adresowany był również do dorosłych mieszkańców Gminy Wiśniowa, którzy mogli uczestniczyć w Rodzinnym Turnieju Szachowym.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były:
ZPO Lipnik, ZPO Wiśniowa, SP Węglówka, SP Kobielnik, SP Glichów, GOKiS w Wiśniowej, Dom Kultury w Wiśniowej, Urząd Gminy w Wiśniowej, Spółdzielnia Uczniowska przy ZPO w Lipniku, wolontariusze zaangażowani w realizację projektu.