Mapa strony

Święty Ekspedyt i wyspa ostatniego ratunku

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Głównym celem projektu było wyeksponowanie miejsca atrakcyjnego turystycznie, podniesienie wiedzy mieszkańców na temat historii miejsca oraz możliwości jego wykorzystania. Zwiększenie integracji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia na temat historii oraz możliwości wykorzystania miejsca jako atrakcji i promocji regionu. Zakupione zostało 10 egzemplarzy książki pt. „Św. Ekspedyt – święty ostatniego ratunku” dla uzyskania niezbędnej wiedzy na temat tego Świętego, którego imieniem nazwano wyspę na jeziorze Kąty. W ramach projektu zorganizowano 2 spływy kajakowe, które zintegrowały społeczność i były jego promocją regionu. Postawiono wiatę i 4 ławki na wyspie.

Rezultaty projektu

  • Wyeksponowanie miejsca atrakcyjnego turystycznie.
  • Wzmocnienie wiedzy historycznej mieszkańców i turystów.
  • Zwiększenie integracji społecznej.
  • Budowa i montaż wiaty i 4 ławek.
  • Zwiększenie promocji miejsca i całej okolicy, gminy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Kozłowo, jednakże ze względu na efekty projektu zlokalizowane na końcu szlaku kajakowego odbiorcami są wszyscy turyści korzystający ze szlaku. Wszyscy chętni, którym zależy na poznawaniu miejsc, w których uspokoisz zmysły, poczujesz ciszę, spokój, aurę i nacieszysz oko.

Partnerzy w realizacji projektu

Dziękujemy za współpracę przy realizacji projektu członkom Polskiej Żeglugi Rzecznej.
Dziękujemy wolontariuszom, którzy włączyli się w realizację projektu.
Dziękujemy Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu za wsparcie doradcze projektu.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy włączyli się w realizację projektu.