Mapa strony

Święto Latawca

Logotyp Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Cel projektu

Cel projektu: integracja społeczna oraz stworzenie alternatywnego, zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Nauka robienia latawców wśród dzieci i młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono następujące działania:

 • przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu wykonywania latawców;
 • stworzenie regulaminu do konkursu na najlepszy latawiec;
 • przeprowadzenie imprezy środowiskowej zatytułowanej „Święto Latawca”. Festyn przeznaczony był dla mieszkańców gminy Chełmża w każdym wieku i każdej płci. W trakcie „Święta Latawca” przeprowadzono konkurs na najlepszy latawiec oraz konkursy plastyczne, kulinarne, artystyczne. Uczestnicy wydarzenia obserwowali pokazy paralotniarzy, balon, pokazy modeli samolotowych. Wspólnie puszczano latawce. Całości towarzyszyły pokazy artystyczne, posiłek przygotowany przez KGW, ognisko i różnorodne prezentacje lokalnych działań.

Rezultaty projektu

Zgodnie z założeniami osiągnięto następujące rezultaty:

 • integracja społeczna;
 • integracja osób aktywnych na terenie gminy Chełmża, wymiana doświadczeń, sieć kontaktów;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania latawców;
 • wzrost zainteresowania alternatywnym, zdrowym spędzaniem wolnego czasu;
 • wzrost zainteresowania sportami powietrznymi;
 • wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie organizacji festynów, korelacji pomiędzy poszczególnymi współtwórcami wydarzenia.

Odbiorcy projektu

 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczestnicy warsztatów;
 • uczestnicy imprezy „Święto Latawca” – rodziny z gminy Chełmża i niektórzy mieszkańcy spoza gminy.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Szkoły podstawowe i gimnazja gminy Chełmża
 • KGW Mirakowo
 • Sołectwo Mirakowo
 • Gmina Chełmża
 • Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
 • Poralotniarze i modelarze samolotowi