Mapa strony

Świetlikowe szaleństwa

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Integracja społeczna czterech miejscowości Gminy Ełk (Chojniak, Małkinie, Regiel, Nowa Wieś Ełcka) ponad wszelkimi podziałami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas trwania projektu „Świetlikowe szaleństwa” mieszkańcy czterech miejscowości w Gminie Ełk brali udział w kilku akcjach społecznych, wymieniając się swoimi doświadczeniami, czasem i zasobami materialnymi. Wspólnie zorganizowali dla siebie nawzajem turnieje siatkowe, konkursy rodzinne oraz konkurs kulinarny na danie z ziemniaka. Przy ogniskach planowano kolejne działania. Powstały ścieżki sensoryczne. W trakcie pracy i zabawy zawiązały się nowe więzi między mieszkańcami wspomagających się wsi. Powstały kolejne plany na wspólne działania.

Rezultaty projektu

Międzypokoleniowa integracja społeczna czterech wsi. Ścieżki sensoryczne dla mieszkańców oraz turystów.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy czterech miejscowości w Gminie Ełk: Nowa Wieś Ełcka, Chojniak, Regiel, Małkinie oraz turyści odwiedzający te miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu „Świetlikowe szaleństwa” byli: Wójt Gminy Ełk oraz Sołectwa Regiel, Małkinie, Chojniak, Nowa Wieś Ełcka.