Mapa strony

Świetlica – nasz wspólny dom

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Projekt „ŚWIETLICA NASZ WSPÓLNY DOM” miał zbudować relację między ludźmi, pobudzić twórczą aktywność wśród mieszkańców, stworzyć miejsce przyjazne każdemu mieszkańcowi Sendenia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Świetlica nasz wspólny dom” jest kontynuacją naszego pierwszego projektu „Powrót do korzeni”. W ramach tych dwóch projektów wybudowałyśmy piec chlebowy z wędzarnią, galerię zdjęć oraz tablicę „Rys Historyczny Sendenia”. Zakupiłyśmy 27 krzeseł oraz warnik do naszej świetlicy. Ponadto zorganizowałyśmy warsztaty z wypieku chleba dla członkiń koła gospodyń oraz naszych mieszkańców. W ramach projektu odbyły się też warsztaty kulinarne, min. robienie pierogów, pizzy, ciasta drożdżowego. Bardzo zainteresowała nas i naszych mieszkańców papierowa wiklina, nauczyłyśmy się skręcać rurki z gazet, a następnie wyplatać koszyczki, itp. Zorganizowałyśmy festyn dla naszych mieszkańców, gdzie można było skosztować chleba z naszego pieca, szynki z wędzarni smalczyku i innych wyrobów.

Rezultaty projektu

Mamy miejsce, gdzie możemy się wszyscy spotykać, organizować imprezy okolicznościowe, różne warsztaty. W końcu mamy krzesła, których nam bardzo brakowało. Nasi mieszkańcy zobaczyli, że skoro my jako koło gospodyń możemy coś zrobić, chcą mieć też swój udział w budowaniu wspólnych relacji współpracując z nami. Chętnie uczestniczyli w warsztatach, w festynie, ale chętnie też nam pomagali. Przychodzą do świetlicy aby wspólnie spędzać czas, młodzi i starsi integrują się w naszym wspólnym domu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu są głównie mieszkańcy Sendenia Dużego i Małego, nasza społeczność. Ale nie można pominąć mieszkańców naszej gminy, którzy przybyli na nasze imprezy, warsztaty. Odbiorcami projektu jest również Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Sendeniu, która korzysta z budynku świetlicy organizując zebrania strażackie oraz turyści z Zielonej Szkoły.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem w realizacji projektu jest Wójt Gminy Łąck, który użyczył nam budynku świetlicy abyśmy mogły działać dla dobra naszej lokalnej społeczności. Nie możemy pominąć strażaków, którzy mają swój wkład poprzez pomoc jakiej nam użyczyli. Całe Koło Gospodyń Wiejskich, ponieważ wszystkie Panie mają swój wkład w realizację naszego projektu.