Mapa strony

Świetlica środowiskowa „Starówka”

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”

Cel projektu

Misją „Starówki” jest przede wszystkim wspieranie rozwoju lokalnej społeczności. Świetlica, zgodnie z założeniami, stała się miejscem przyjaznym dla dzieci, rodziców, osób starszych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Poprzez poniższe działania wypracowujemy wspólne dobro, jakim jest dobra organizacja czasu wolnego.
Plan działań:

  • poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej;
  • wtorek w godz. 16.00 – 18.00 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w ramach działań świetlicy środowiskowej, w tym zajęcia z psychologiem;
  • środa w godz. 16.00 – 18.00 – zabawy ruchowe, zajęcia dla dzieci w/g zainteresowań; 19.00-20.00 zajęcia fitness dla dorosłych;
  • czwartek w godz. 16.00 – 17.00 – zajęcia edukacyjne, w godz.17.00 – 18.00 – zajęcia dla dzieci wg zainteresowań, 19.00 – 20.00 zajęcia „szydełko” dla dorosłych;
  • piątek w godz. 16.00 – 18.00 – zabawy i zajęcia w/g zainteresowań, 19.00 – 20.00 zajęcia fitness dla dorosłych.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji tego typu inicjatywy dzieci miały szansę rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań, uczestniczyły twórczo w życiu różnych grup społecznych, zaś dla dorosłych to znakomita integracja sąsiedzka, spędzenie wolnych chwil w doborowym towarzystwie. Dla mieszkańców Starówki świetlica stanowi powód do dumy, dzięki wspólnym staraniom i pracy na rzecz społeczeństwa stworzone zostało miejsce do spotkań w godzinach popołudniowych, co integruje mieszkańców i aktywizuje do nowych działań.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Ich liczebność jest związana z określoną porą roku (wakacje – rok szkolny), jednak założone plany 15 osób dziennie zostały zrealizowane w 100%.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu są osoby prywatne mieszkające na terenie powiatu iławskiego.