Mapa strony

Świat za oknem jest ciekawszy od wirtualnego

Logotyp Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum

Cel projektu

Zainteresowanie dzieci i młodzieży inną niż siedzenie przy komputerze formą spędzania wolnego czasu. Alternatywne formy rozrywki, aktywne spędzanie czasu, integracja i nawiązywanie nowych znajomości.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • „Wakacjada”- każdego dnia pracownicy GOK i wolontariusze pojawiali się w innej miejscowości Gminy Górzyca. W każdej z nich przez kilka godzin urozmaicano czas najmłodszym mieszkańcom. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach plastyczno-technicznych, zajęciach sportowych, zabawach ruchowych oraz pomalować buzie. Dodatkowa atrakcja – dmuchany zamek, na którym mogły skakać bez ograniczeń.W każdej miejscowości zajęcia zakończone zostały słodkim poczęstunkiem i rozdaniem pamiątkowych dyplomów za udział.
  • Profesjonalne „Kino w plenerze”- Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny.
  • Rajd rowerowy z Górzycy do Żabic – wszyscy uczestnicy przed startem otrzymali pamiątkowe koszulki. W ośrodku nad jeziorem na uczestników czekało ognisko i kiełbaski oraz gry i zabawy.

321 osób wzięło udział w projekcie.

Rezultaty projektu

  • warsztaty plastyczno-technicze w świetlicach wiejskich;
  • zajęcia sportowe;
  • nowa i atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu – „Kino w plenerze”;
  • rajd rowerowy;
  • integracja lokalnego środowiska;
  • promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
  • wzrost zainteresowania działalnością instytucji kultury.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Górzyca.

Partnerzy w realizacji projektu

Sołtysi , OSP w Górzycy, pracownicy Lasów Państwowych