Mapa strony

Świadomy opiekun – bezpieczne dziecko

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem projektu było przeszkolenie rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-12 lat w zakresie pierwszej pomocy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu w sześciu szkołach gminy Maków Podhalański zostały przeprowadzone szkolenia dla opiekunów dzieci z zakresu pierwszej pomocy. Wzięło w nich udział ok. 60 osób. Każde szkolenie trwało ok. 1 godziny, a poprowadził je wykwalifikowany ratownik. Szkolenia mogły się odbyć dzięki zakupionym fantomom edukacyjnym: dziecka i niemowlęcia. Wydrukowano również 400 sztuk broszur edukacyjnych, które rozdawane były uczestnikom szkolenia i ich bliskim, a także wszystkim chętnym przy różnych spotkaniach. Broszura w prosty i przejrzysty sposób przeprowadzi rodzica przez wszystkie czynności związane z pierwszą pomocą przedmedyczną i stanowi „przypominajkę” dla każdego opiekuna. Jej układ graficzny i przejrzystość pozwala skorzystać z niej również dzieciom.

Rezultaty projektu

Zakupiono fantomy edukacyjne: dziecka i niemowlęcia, na których przeszkolono 60 osób. Wydano 400 sztuk broszur edukacyjnych, które rozdawane były uczestnikom szkolenia. Dzięki zaplanowanym działaniom podniósł się poziom wiedzy i świadomość uczestników, jak ważne jest prawidłowe i szybkie udzielenie pomocy dziecku w stanie zagrożenia zdrowia i życia, a także wzrosło poczucie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym.

Odbiorcy projektu

Bezpośredni odbiorcy to rodzice, dziadkowie, opiekunowie i nauczyciele dzieci w wieku 0-12 lat – jako uczestnicy szkolenia – ok. 60 osób. Pośrednio dzieci, rodzina i społeczność, w której mieszkają opiekunowie, a także wszyscy posiadacze korzystający z broszury – 400 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Szkoły i przedszkola na terenie gminy Maków Podhalański
  • Stowarzyszenie ,,Koło Gospodyń w Białce”